POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://ewaso.pl oraz https://studiofotograficznepoznan.pl. Administratorem strony jest Ewa Sobiecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewa So Studio Ewa Sobiecka, Studzienna 6/35, 15-771 Białystok. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail ewaso@ewaso.pl oraz salonisypialnia@studiofotograficznepoznan.pl.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć

 1. Administrator – Ewa Sobiecka, prowadząca działalność gospodarczą pod Ewa So Studio Ewa Sobiecka, Studzienna 6/35, 15-771 Białystok.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://ewaso.pl oraz https://studiofotograficznepoznan.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony lub usług oferowanych przez Ewa So Studio tj. sesja fotograficzna lub wynajem studia.

§ 2
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter, bądź osobiście drogą telefoniczną, poprzez media społecznościowe lub emailem.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera oraz kontaktu w związku z planowanymi sesjami zdjęciowymi bądź najmem studia.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz lub wykonania oferowanych usług.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • Zalamo R. Lucas, A. Błaszczyk s.c. ul. Tadeusza Romanowicza 4 30-702 Krakówposiadającą NIP 6793121479, REGON: 363532030 – w celu wyboru zdjęć z sesji zdjęciowej.
 • ALBUMYART Szewczul Bożena, ul. Kawaleryjska 54,15-325 Białystok – w celu drukowania zdjęć i albumów.
 • Najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński, Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, NIP 813-22-60-802 REGON 691668352 – w celu drukowania zdjęć i albumów.
 • H88 S.A. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, REGON 364261632, NIP 7822622168 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
 • UAB „MailerLite”, Paupio 28, Vilnius, Lithuania, 302942057, LT100007448516 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania newslettera.
 • Disqus, 717 Market St San Francisco, CA 94103 – w celu dodania komentarza na blogu.

10. Dane osobowe przetwarzane będą tak długo, jak istnieć będzie firma Ewa So Studio Ewa Sobiecka.

§ 3
Pliki cookies i inne technologie

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies:
 • kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony; Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 • opinie na Stronie – recenzja z już skorzystanej usługi wykorzystywana jest w formie tekstu, imienia oraz zdjęcia.
 • filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo – wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.
 • kontakt e-mailowy – Użytkownik kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może także zawierać inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.
 • komentarze Disqus – dodając komentarz na Stronie, przekazujesz swoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej, adresu IP i treści komentarza. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Dane z bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania Strony. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy Strona przestanie istnieć. Do systemu Disqus, dane Użytkownika trafiają na podstawie umowy Użytkownika zawartej z firmą Disqus. O celach i czasie przetwarzania danych w systemie Disqus decyduje firma Disqus. Dane przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika wynikającej z dodania komentarza. Dane przetwarzane są na Stronie wyłącznie w celu opublikowania komentarza. Część danych (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe) będą dostępne publicznie na Stronie przy dodanym komentarzu.
 • afiliacja – na Stronie mogą pojawić się reklamy podmiotów trzecich w postaci linków afiliacyjnych, bannerów afiliacyjnych. W celu prawidłowego działania programu afiliacyjnego, na Stronie mogą wystąpić pliki cookies następujących firm: Trade Tracker, Convertiser, Opiekun Bloga, Ceneo, MailerLite, Trade Doubler, Theme Forest, Webe Partners, Sales Media.

§ 4
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 4. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 5
Klauzula informacyjna - Newsletter

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Ewa So Studio z siedzibą w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 26;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wypisania się z Newslettera.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – lista mailingowa
 7. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych powinny być skierowane na adres email: ewaso@ewaso.pl
Scroll to top